Bewoners

Het gevarieerde aanbod van appartementen zorgt voor een diverse samenstelling van wijkbewoners. Door deze afwisseling van starters, gezinnen en oudere mensen ontstaat een natuurlijke balans tussen jong en oud. Iedereen kan hier een passende woning vinden. Dit zorgt ervoor dat u snel een sterk sociaal en veilig gevoel zult hebben als bewoner van de wijk.

← Ontmoeten